Audiències públiques periòdiques, plens itinerants als barris i facilitar les consultes populars, entre les mesures proposades

El passat dimarts va celebrar-se la primera reunió de la comissió municipal per modificar el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Girona, en què van participar els regidors de la CUP-Crida per Girona Lluc Salellas i Ester Costa.

Els cupaires van reclamar com a mesura prioritària que el nou ROM inclogui el dret dels ciutadans a títol individual d’intervenir en les sessions plenàries de la Corporació, en aquells punts de l’ordre del dia tinguin condició d’afectats i en l’apartat final de precs i preguntes. Es tracta d’un acord del plenari del juliol del 2015 adoptat arran d’una moció de la CUP-Crida per Girona i que s’hauria d’haver complert abans del desembre del 2015.

La CUP-Crida per Girona també va proposar altres canvis com la previsió de fer plens itinerants als barris, que les Juntes de Govern Local siguin públiques quan s’hi tractin competències delegades del Ple, flexibilitzar els terminis perquè les entitats puguin presentar mocions, o facilitar la iniciativa ciutadana per organitzar consultes populars.

Altres mesures que va posar la formació sobre la taula són la instauració d’audiències públiques periòdiques sobre el pressupost i qüestions rellevants, la creació d’un butlletí electrònic per difondre els acords del plens, l’obligatorietat de publicar els documents públics en format editable, i garantir l’accés de tota la informació municipal a persones amb diversitat funcional.

El regidor Lluc Salellas argumenta que “cal aprofitar la reforma del ROM per fer-ne una eina de transparència i aprofundiment democràtic”, i defensa que dins d’aquest procés de modificació del reglament “cal preveure un període perquè la ciutadania i les entitats puguin dir-hi la seva i aportar propostes”.

Negativa a limitar el nombre de mocions i preguntes

En la comissió l’equip de govern va posar sobre la taula la possibilitat de limitar el nombre de mocions i de preguntes per part dels grups municipals a les sessions plenàries. Tant la CUP-Crida per Girona com altres grups van oposar-se a aquesta possibilitat, perquè consideren que “no es pot restringir el debat polític als plens amb l’excusa del temps”. [foto: Carles Palacio]