La formació també demana al regidor responsable un informe sobre la tasca realitzada durant la seva darrera estada a Guatemala

Ahir al ple municipal el grup municipal de la CUP-Crida per Girona va demanar per quines raons s’han denegat les pròrrogues dels ajuts de solidaritat i cooperació de l’any 2017 que ho han sol·licitat. Es tracta d’una pràctica habitual per facilitar la culminació de projectes que compten amb suport municipal. Segons han pogut detectar els cupaires fins ara s’han desestimat almenys tres peticions d’aquest tipus.

D’altra banda, la formació va demanar al regidor responsable, Cristóbal Sánchez, que presenti un informe al consell municipal de solidaritat i cooperació sobre la tasca realitzada durant la seva darrera estada a Guatemala. Els cupaires van destacar la importància que es facin un retorn de totes les accions i estades que es facin des de l’àrea de cooperació i solidaritat, per poder-ne fer el traspàs d’informació i la tasca de fiscalització corresponent.

La formació aposta per desenvolupar més la dimensió social de la pràctica esportiva i per donar més pes a àmbits com ara l’esport femení o l’esport adaptat

La CUP-Crida per Girona ha reclamat al govern de la ciutat que replantegi alguns aspectes del nou Pla Estratègic de l’Esport Local que es debatrà al Ple municipal el proper dilluns 15 de gener, perquè enfoqui la qüestió esportiva des d’una perspectiva més àmplia i per fer-lo més inclusiu i ambiciós. La formació, que ha agraït la dedicació de tècnics i agents esportius de la ciutat en l’elaboració del pla, ha fet arribar una llista de propostes perquè s’hi puguin incloure.

D’una banda, els cupaires consideren que el nou pla se centra massa especialment en la qüestió dels equipaments i les instal·lacions, i que no desenvolupa prou la dimensió social de la pràctica esportiva i el seu potencial per a afavorir la cohesió. En aquesta línia aposten per la creació de beques esportives per garantir l’accés a aquestes pràctiques al conjunt de la població.

Igualment, la formació ha sol·licitat que àmbits com ara l’esport femení, l’esport adaptat o l’esport en l’àmbit universitari guanyin pes en el document, i ressalta les limitacions de l’enfocament del pla pel fet que no tingui en compte esports tradicionals i populars com el bèlit, o no faci prou èmfasi en esports cada cop més habituals entre col·lectius nouvinguts.

D’altra banda, la CUP-Crida per Girona ha mostrat la seva preocupació pel fet que el nou Pla obri la porta a la privatització de la gestió d’equipaments esportius municipals com el de Can Gibert o el de Palau, o la reserva de sòl per a la construcció d’un velòdrom. De la mateixa manera, els cupaires han reclamat que s’aprofiti el nou pla per donar coherència i una majoria coordinació entre l’oferta del servei d’esports i algunes activitats esportives que ofereix la xarxa de centres cívics.

La CUP-Crida per Girona té previst sol·licitar que l’aprovació del Pla s’endarrereixi unes setmanes per tal de millorar-ne el contingut definitiu. [Imatge: http://euses.cat]

La formació critica la manca de voluntat del govern gironí d’avançar en matèria de transparència i aprofundiment democràtic

La CUP-Crida per Girona ha denunciat l’incompliment per part del govern municipal de la moció aprovada pel ple gironí el passat 16 de gener del 2017 per a reformar el reglament de participança. El text, impulsat pels cupaires, establia que durant el 2017 s’havia de dur a terme la revisió de l’actual reglament de participança, a través d’un procés obert a la participació de la ciutadania i les entitats gironines.

La CUP-Crida per Girona ha criticat que cap d’aquestes previsions s’hagi complert, i ha anunciat que farà una pregunta al ple municipal del dilluns 15 per reclamar al govern que doni explicacions de per què els acords no s’han executat. Així, els cupaires han denunciat un cop més “l’incompliment injustificat dels acords del Ple” per part de l’equip de Marta Madrenas, i ha lamentat que “l’Ajuntament no estigui donant resposta als reptes en matèria de participació que té la ciutat”.

Segons la formació, aquest nou incompliment se suma als múltiples exemples que demostren “la manca de voluntat del govern d’avançar en qüestions de transparència i aprofundiment democràtic”, com ara la negativa a convocar audiències públiques sobre els pressupostos i les ordenances, el vot contrari a iniciar un procés participatiu sobre la futura entrada sud, l’incompliment de la moció també cupaire per fer un nou sistema de pressupostos més participatius o els dèficits i mancances de recursos que té la unitat de participació ciutadana de l’Ajuntament.

Entre les mesures que vol defensar la CUP-Crida per Girona per al nou reglament, destaquen l’impuls de les audiències públiques; crear un consell de ciutat que fiscalitzi l’actuació municipal; estipular la celebració de consultes ciutadanes per a grans temes de ciutat; replantejar l’actual sistema de pressupostos participats; garantir un major protagonisme de la ciutadania i de les entitats en les sessions plenàries; o facilitar i promoure l’impuls d’iniciatives ciutadanes, entre d’altres.

La formació creu que “Girona ha de disposar d'una normativa ambiental ambiciosa, que es plasmi en mesures pràctiques i efectives”

La CUP-Crida per Girona ha presentat una moció al Ple municipal del proper 15 de gener perquè l’Ajuntament elabori un protocol per garantir la inclusió de clàusules ambientals en la contractació pública del consistori. El text presentat per la formació demana que es convoqui una sessió per aprovar un calendari i un pla de treball, amb l’objectiu que el protocol s’aprovi abans de finalitzar l’actual mandat.

El 2013 el plenari ja va acordar la redacció d’una normativa per garantir el clausulat social i ambiental en els processos de contractació municipal, a iniciativa dels mateixos cupaires. Tot i això, mentre el protocol de contractació socialment responsable va aprovar-se el 2014, el protocol que havia de regular les clàusules verdes no es va arribar a materialitzar en l’anterior mandat.

A partir del 2015, van realitzar-se dues sessions preparatòries, però no s’ha arribat a concretar mai un calendari ni un pla de treball. Al ple del passat mes de setembre la CUP-Crida per Girona va fer un prec al govern perquè reactivés el procés d’elaboració del protocol de contractació ambientalment responsable, una petició que de moment no ha obtingut resposta.

Els cupaires insisteixen en la importància d’elaborar aquest document, en què es prevegin clàusules que afavoreixin el reciclatge, la reutilització i la reducció de residus en tots els processos de compra i contractació municipal. Segons la formació “Girona ha de disposar d'una normativa ambiental ambiciosa, que es plasmi en mesures pràctiques i efectives, i que ajudi a situar Girona en el mapa de ciutats verdes europees de referència”.
La CUP-Crida per Girona exigeix més recursos per al servei de neteja i critica el control del personal per GPS

La formació dona suport a les reivindicacions dels treballadors i les treballadores de l’empresa mixta Girona+Neta

La CUP-Crida per Girona s’ha posicionat respecte a la mesura aplica l’empresa mixta Girona+Neta de seguir el personal a través de GPS. La formació ho considera “una mesura de control criminalitzadora i fora de lloc”, i ha criticat tant l’equip de govern com de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la part privada de l’empresa, per la seva implementació.

Així, la CUP-Crida per Girona ha donat suport a les demandes dels treballadors i les treballadores de Girona+Neta, i ha destacat que “els dèficits actuals del servei de neteja viària i recollida de residus no passen per controlar més al personal, sinó per incrementar els recursos que es destinen al servei i gestionar millor els actuals”.

En aquest sentit, els cupaires han denunciat la “inacció i permissivitat” del govern municipal davant l’incompliment reiterat del contracte de servei per part de FCC, i també ha criticat la desatenció respecte a les peticions de millora expressades pel personal de Girona+Neta des de fa anys.

La formació ja s’ha reunit amb el personal de l’empresa per conèixer de primera mà la problemàtica i per expressar-los el suport, i al Ple municipal del proper 15 de gener els cupaires preveuen fer una pregunta perquè el govern doni explicacions sobre el tema.