La formació presenta la Iniciativa Ciutadana acompanyada d’un informe del Defensor de la Ciutadania que també recomana un canvi de l’actual ordenança de serveis funeraris

Aquest matí la CUP-Crida per Girona ha presentat al registre del consistori gironí la Iniciativa Ciutadana per uns serveis funeraris dignes i amb preus justos. En total l’han signada 2130 persones, més del doble del que estableix el reglament de la participança, xifrat en un 1% dels empadronats a Girona majors de 16 anys. La iniciativa va ser impulsada fa un mes, arran de la negativa del Ple municipal d’aprovar la moció presentada per la CUP per tal de replantejar l’actual model de gestió dels serveis fúnebres.

En la petició es demana “derogar l’actual ordenança municipal reguladora de la prestació dels serveis funeraris, i que se n’elabori una de nova adequada a l’actual marc legislatiu”. Una altra de les demandes és que l’Ajuntament “assumeixi la prestació dels serveis funeraris de la ciutat en qualsevol de les modalitats previstes per la llei”. Finalment, es proposa “la creació d’una comissió d’estudi conformada per tècnics, grups municipals i entitats o persones interessades”, prèvia a la seva resolució definitiva al Ple municipal.

Un cop presentada la iniciativa, s’iniciarà un període d’exposició pública de 30 dies, i posteriorment s’haurà de convocar una comissió informativa per valorar la petició. Si la comissió informativa accepta la proposta, llavors s’iniciarà el tràmit administratiu que culminarà amb el debat al Ple municipal. En aquest sentit, la CUP-Crida per Girona ha instat al PSC a moure fitxa per tal que el nou equip de govern, format pels mateixos socialistes i CiU, reconsideri el posicionament contrari expressat al Ple del mes de febrer i permeti tirar endavant la iniciativa.

Juntament amb la petició s’hi ha adjuntat una memòria amb diversa documentació referent als serveis funeraris gironins. D’una banda, s’hi ha fet constar una còpia de la moció de la CUP-Crida per Girona sobre serveis fúnebres, que va ser debatuda i rebutjada al Ple municipal del febrer, i també s’hi ha adjuntat còpia de la instància presentada per l’entitat ESFUNE, en què també es reclama l’actualització de l’ordenança. El tercer document adjuntat és la sol·licitud registrada per part de la CUP al mes de novembre demanant un informe al secretari municipal conforme l’actual ordenança s’ajusta a la legislació, i que no ha estat atesa.

Recomanació del Defensor de la Ciutadania

Finalment, la memòria documental conté un informe del Defensor de la Ciutadania emès aquesta mateixa setmana, en què recomana a l’equip de govern que derogui l’actual ordenança municipal de serveis funeraris i n’elabori una de nova, en la mateixa línia de que demana la iniciativa impulsada per la CUP. La formació considera que tant el nombre de firmes recollides en només un mes com la documentació adjuntada acrediten “l’interès polític i ciutadà” de la qüestió, i “la conveniència de dur a terme els canvis normatius i administratius necessaris per donar resposta a la demanda social que hi ha per assolir uns serveis funeraris dignes i amb preus justos”.