La CUP-Crida per Girona ha ampliat la denúncia amb els nomenaments signats per Albert Ballesta quan va accedir a l’alcaldia

La CUP-Crida per Girona ha anunciat que el proper 5 d’abril se celebrarà el judici contra l’Ajuntament de Girona per la contractació de càrrecs de confiança per a realitzar tasques directives. El judici arriba després que el mes d’octubre passat el grup municipal presentés un recurs al jutjat contenciós administratiu de Girona contra el nomenament dels vuit càrrecs de confiança del govern.

D’altra banda, la CUP-Crida per Girona ha ampliat la denúncia amb els nomenaments dels càrrecs de confiança signats per Albert Ballesta després de la marxa de Puigdemont, i ha aportat com a nova documentació del cas el recent informe del secretari municipal en què qüestiona la idoneïtat de la seva contractació.

Segons la portaveu del grup, Laia Pèlach, “es tracta de vuit llocs de treball per les seves característiques no poden cobrir-se amb personal eventual perquè fan funcions clarament directives”. En aquest sentit, la CUP defensa que l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) diferencia de manera molt clara el personal eventual del personal directiu, que s’ha de designar a través de procediments que garanteixin la publicitat i la lliure concurrència (+ info).

Així, Pèlach destaca que “cal un respecte escrupolós per l’estructura administrativa de l’Ajuntament i els seus processos de contractació”, i que “s’han de combatre aquestes males pràctiques tan tristament arrelades pels partits del règim d’utilitzar les administracions com empreses i agències de col·locació al servei dels seus interessos”.

L’eliminació dels càrrecs nomenats a dit per part de l’equip de govern és una demanda històrica de la CUP a l’Ajuntament de Girona, i ha estat un dels principals motius de divergència amb CiU a l’hora de buscar punts d’acord en qüestions com el cartipàs o els pressupostos anuals.