El grup municipal qüestiona l’optimisme de l’equip de govern per les dades del 2015 i reclama la implantació del porta a porta a tots els barris

La CUP-Crida per Girona s’ha posicionat respecte a les xifres de recollida i de gestió de residus de la ciutat, que recentment s’han difós públicament. El grup municipal qüestiona l’optimisme que es desprèn de la valoració d’aquestes dades, i advoca per un canvi en les polítiques de residus que permeti avançar cap a un model ambiental realment eficient i sostenible.

D’una banda, la CUP-Crida per Girona ha recordat que un dels motius de l’increment de la taxa de reciclatge, que el 2015 va assolir el 46,97% respecte al 38,29% de l'any 2013, és que en aquests dos anys s'ha acabat d'estendre a la ciutat el sistema de recollida amb contenidors de colors, ja que fins fa poc hi havia barris com Mas Ramada i Vila-roja que no disposaven de contenidors de reciclatge.

D’altra banda, el grup municipal ha fet notar que en les informacions publicades no es fa esment de la taxa real de recollida selectiva de residus. La CUP ha recordat que l'anomenada Recollida Selectiva Neta (RSN) és la que compta realment un cop s'han destriat els impropis (materials abocats al contenidor equivocat) que hi ha a cada contenidor. Així, les dades difoses no comptabilitzen els impropis i es limiten a comptabilitzar les tones recollides selectivament. Cal tenir en compte que el procés de destriatge dels impropis és complex i car, dificulta enormement la tasca del reciclatge i, per tant, resulta del tot ineficient en termes ecològics i econòmics.

Un altre aspecte que segons la CUP-Crida per Girona no ha transcendit és la disminució de la Recollida Selectiva Bruta (RSB) d'envasos, que s'ha reduït més d'un 20% aquest 2015 (data més propera amb dades). El grup ha recordat que precisament la fracció d'envasos és la que generaria més ingressos al municipi derivats de la venda d'envasos al mercat del reciclatge. Per la CUP, probablement l'adquisió dels contenidos actuals amb boques poc adequades, la proliferació descontrolada d'envasos que productors i distribuïdors fan al mercat i la manca de consciència ciutadana, així com la poca atenció de l'equip de govern expliquen aquesta tendència  negativa.

Igualment, la CUP-Crida per Girona ha alertat de l’augment de la producció de residus i l’increment del nombre de quilos de brossa generats per habitant. D’aquesta manera el grup municipal destaca que el 2015 es van produir a Girona 40.169 tones de deixalles, un 3,42% més que el 2014 i un 7,08% més que el 2013. La intensitat de generació de residus el 2015 va ser d'1,13 kg per habitant i dia, quatre dècimes més que el 2014 (1,09) i set més que el 2013 (1,1). Finalment la CUP ha criticat que es destaqui únicament la xifra de tones que s’incineren a Campdorà, però que s’obviï la quantitat de tones que s’envien a l’abocador de Solius.

Implantar el sistema porta a porta a tots els barris

Per tot això, una vegada més la CUP-Crida per Girona ha defensat un canvi estructural en la política municipal de residus. El grup ha recordat que  la generació de residus provoca molts problemes ecològics (contaminació, emissions de GEH i d'altres gasos contaminants, extracció de matèries primeres, abocaments incontrolats...) i que cal capgirar la tendència. Així, la CUP aposta per implantar el sistema de recollida porta a porta a tots els barris de Girona, seguint l’exemple reeixit de municipis de la comarca com ara Celrà o Vilablareix, i ha reclamat un exercici de valentia política per afrontar la pressió dels grans grups com Ecoembes i l’encara insuficient consciència ciutadana sobre la problemàtica ambiental.