La formació torna a reclamar que es compleixin els acords del ple sobre la creació d’un nou sistema de pressupost participatiu de cara als comptes del 2017

La CUP-Crida per Girona ha tornat a reclamar un replantejament a fons dels pressupostos participats dels barris, amb l’objectiu de solucionar determinades pràctiques i mancances del sistema actual. En aquest sentit, la formació ha insistit que l’equip de govern està incomplint els acords del Ple municipal referents al disseny d’un nou mecanisme de pressupost participatiu, que segons el compromís del plenari s’hauria s’hauria d’implantar de cara a la tardor a partir d’un procés ciutadà previ.

Una de les crítiques de la CUP-Crida per Girona a l’actual model és que prop d’un 70% dels projectes finançats amb els pressupostos participats corresponguin a treballs bàsics de manteniment de la via pública, com ara millores d’enllumenat o arranjament de voreres. Segons la formació, aquest tipus d’obres haurien d’incloure’s dins les partides ordinàries d’urbanisme, tenint en compte que es tracta de serveis bàsics que l’Ajuntament té l’obligació de prestar.

Una altra proposta de la formació per al nou mecanisme és que la participació ciutadana superi l’àmbit dels barris i que s’hi puguin implicar, també, els diferents consells municipals sectorials. La CUP també demana que, contràriament al que passa actualment, la fase participativa sigui prèvia a l’aprovació del pressupost, i que es creï un òrgan ciutadà de seguiment de tota l’execució dels comptes.

Quant a les dades de participació del procés d’enguany, que en total han augmentat dos punts percentuals respecte a l’any passat, la formació ha demanat a l’equip de govern que analitzi les dades i que focalitzi els esforços en aquells barris que continuen presentant índexs de participació “molt baixos”, per tal d’anivellar progressivament el grau d’implicació del conjunt de la ciutadania al procés.

Per tot plegat, la CUP-Crida per Girona considera “imprescindible” revisar a fons l’actual sistema en la línia que va aprovar el Ple, per tal que la ciutat es doti d’un mecanisme “amb vocació realment participativa i comunitària”, que serveixi “per empoderar la ciutadania i implicar-la de forma efectiva en la gestió dels recursos públics”.