El grup municipal reitera la seva queixa per l’incompliment dels acords del Ple en matèria de participació

Aquest vespre la CUP-Crida per Girona presentarà una proposta de debat ciutadà (llegiu-la) per definir el nou sistema de pressupost participatiu de què es dotarà la ciutat en els propers mesos. Serà a la reunió de la comissió mixta dels pressupostos participats, que es reuneix aquest vespre per tractar, entre d’altres, aquesta qüestió.

La proposta del grup municipal és estructurar el procés en tres fases. La primera consistiria en elaborar una diagnosi de la situació actual, amb els principals punts forts i febles dels actuals pressupostos participats, que permetés redactar una proposta base de reglament. En aquest primer estadi hi participaria l’actual comissió mixta, a més d’un nou grup format per tècnics municipals i grups polítics. 

La segona fase, la participativa, consistiria en dur a terme una campanya pública i tallers oberts per tal que la ciutadania i les entitats poguessin debatre i fer aportacions a la proposta de reglament. En aquesta fase també s’implicaria als diferents consells municipals sectorials de què disposa l’Ajuntament.

La fase final, de validació, consistiria en la inclusió al reglament de les esmenes sorgides en la fase participativa, i la ratificació del document final per part del Ple municipal. Posteriorment, es crearia l’òrgan de coordinació del sistema de pressupost participatiu, que la CUP suggereix que s’anomeni ‘Consell de Ciutat’, que hauria finalment hauria de validar el reglament i fer un seguiment de com es desplega el nou sistema.

La creació d’un nou sistema de pressupost participatiu que substitueixi els actuals pressupostos participats és un acord del Ple municipal, arran d’una moció de la mateixa CUP-Crida per Girona aprovada fa uns mesos. L’acord preveu que durant el primer semestre del 2016 s’elabori aquest nou sistema, i que en aquest procés s’hi incloguin el màxim d’associacions i ciutadans, a més dels que actualment ja formen part de la comissió mixta.

Incompliments en matèria de participació ciutadana

La CUP-Crida per Girona ha aprofitat per retirar la seva queixa a l’equip de govern pel retard en el compliment dels acords del Ple en l’àmbit de la participació ciutadana. Entre aquests incompliments hi ha la reforma del ROM per fer que els ciutadans puguin intervenir al plenari, que s’hauria d’haver materialitzat abans d’acabar el 2015; l’organització d’una jornada de formació i debat sobre pressupostos participatius, que s’hauria d’haver fet durant el gener d’enguany; i la celebració d’una audiència pública sobre el pressupost municipal, que estava prevista per un mes després de l’aprovació definitiva dels comptes del 2016.