El grup municipal proposa la creació d’un observatori ciutadà i d'un pla estratègic de turisme "per garantir que el model turístic respongui a les necessitats del teixit social i veïnal"

El grup municipal de la CUP-Crida per Girona ha presentat una moció sobre el model turístic de la ciutat perquè es debati al proper ple municipal. La portaveu Laia Pèlach ha defensat que “cal fer un debat de ciutat sobre quin model turístic volem per Girona de cara als propers 10 anys, en què hi prenguin part tant els agents directament vinculats al sector com, sobretot, la ciutadania i les entitats gironines”. En aquest sentit, la CUP-Crida per Girona proposa “un model turístic que s’adapti a la ciutat, i que no sigui la ciutat i la seva gent qui s’hagi d’adaptar a les exigències del turisme”.

Concretament, la moció proposa que s’elabori un Pla Estratègic de Turisme i que es creï un Observatori Ciutadà del Turisme. En el cas del pla, es demana que s’aprovi al ple municipal durant el 2016, i que la seva redacció compti amb mecanismes participatius “per garantir-ne el protagonisme ciutadà”. Pel que fa a l’observatori, la moció proposa que serveix “per fiscalitzar el desplegament del Pla Estratègic, i fer un seguiment del seu impacte i retorn a partir de sistemes d’indicadors i mecanismes de participació ciutadana”.

A la proposta la CUP-Crida per Girona també proposa modificar la taxa turística per tal d’incrementar la quantitat que gestiona directament l’Ajuntament, i perquè els ingressos que genera l’impost “es puguin utilitzar per revertir aquells desequilibris socials i territorials provocats per l’actual model turístic gironí.” En definitiva, el grup municipal considera necessari avançar cap a un model turístic “diversificat, sostenible i integrat al conjunt de la ciutat” i assegurar que les polítiques de promoció turística “responen a la voluntat i preferències de la població gironina, i no únicament als interessos de determinats sectors econòmics”.