La CUP-Crida per Girona denuncia la vulneració de drets laborals en la neteja d'equipaments municipals

El grup municipal treu a la llum el cas d’una treballadora de l'empresa EULEN que ha treballat 54 hores a la setmana sense descans

La CUP-Crida per Girona ha denunciat el cas d’una treballadora de l’empresa EULEN, responsable de la neteja d’equipaments municipals a Girona, a qui l’empresa ha fet treballar més hores de les permeses. El grup municipal va tenir coneixement del cas aquest estiu, i va instar l’equip de govern a investigar el cas.

Posteriorment, a través del sistema de control horari que realitza l’empresa CIAS COM 2001 l’equip de govern ha comprovat que, efectivament, ha existit aquesta vulneració del dret a descans setmanal de les persones treballadores. La CUP-Crida per Girona ha denunciat que aquest fet comporta un incompliment del plec de clàusules administratives que regulen la contractació del servei amb l’empresa EULEN, que inclou l’obligació per part de l’empresa adjudicatària d’assumir al seu càrrec totes les obligacions i prestacions que la legislació laboral estableix.

Per aquest motiu, la CUP-Crida per Girona exigeix al govern que faci un advertiment formal a l’empresa i que s’estudiïn les sancions pertinents per evitar nous casos. Així mateix, el grup municipal ha qüestionat l’eficàcia dels actuals mecanismes de control, i ha reclamat que es destinin els recursos necessaris per assegurar una fiscalització de les empreses contractades, tant pel que fa a la prestació del servei com als drets dels treballadors i treballadores que, directament o indirecta, treballen per l'Ajuntament.

En aquesta línia, la CUP-Crida per Girona ha tornat a reivindicar la necessitat d’apostar per la prestació pública dels serveis municipals, i ha instat una vegada més l’equip de govern a impulsar un pla de municipalització de serveis. “Amb aquest i d’altres casos, queda clar que l’externalització privada de serveis empitjora les condicions laborals dels treballadors, incrementa els costos de control i fiscalització, i no es tradueix en una millora de la qualitat del servei”, ha declarat Laia Pèlach.

Cal recordar que en el seu moment la CUP va recórrer l’adjudicació del servei de neteja a l’empresa EULEN perquè no s’havia realitzat un estudi previ que justifiqués la necessitat d’externalitzar el servei. Igualment, en els darrers anys l’empresa ha estat denunciada en diverses ocasions per part de les treballadores gironines per haver vulnerat els seus drets laborals i sindicals.