La CUP-Crida per Girona i ERC-MES volen redistribuir amb criteris socials les beques i ajuts en educació

També demanen augmentar el pressupost d’aquestes assignacions

Els grups municipals de la CUP-Crida per Girona i ERC-MES han celebrat avui una roda de premsa per presentar una iniciativa conjunta que defensaran al Ple vinent. Segons els promotors, es tracta de “replantejar les convocatòries de beques i ajuts a l’educació en un sentit social i redistribtiu”. Pere Albertí (ERC-MES) i Laia Pèlach (CUP-Crida per Girona), impulsors de la moció, han denunciat que “no pot ser que algunes escoles privades rebin més recursos que els centres públics d’alta complexitat, amb alumnats provinents de famílies amb baixos ingressos econòmics o amb un percentatge molt alt de població migrant”.

Els regidors han explicat que l’Ajuntament té un programa de subvencions per a centres educatius, dotat amb 124.000€. La línia amb més assignació econòmica són 90.000€ de la beca “igualtat d’oportunitats”, destinada a facilitar la participació de l’alumnat a les sortides escolars i/o a sufragar el material escolar. Pèlach i Albertí han valorat que “aquestes ajudes són una eina fonamental per minimitzar les diferències entre els estudiants de diferent extracció social, però tal i com es desenvolupa actualment no s’assoleixen els objectius originals”.

D’una banda, els grups consideren que “la quantitat assignada no és suficient per cobrir les necessitats dels centres”, i han citat algunes dades com que l’any passat es van donar 2.448 ajuts alimentaris per a infants de 0 a 16 anys o que aproximadament el 12% de les llars gironines van ser ateses pels serveis socials. “Aquestes xifres demostren que hi ha molts gironins i gironines que necessiten suport econòmic i social, i en aquest sentit, 90.000€ d’ajudes a repartir entre tots els centres educatius de la ciutat és una xifra ridícula”.

D’altra banda, han denunciat que “els criteris de la convocatòria dificulten que els ajuts es distribueixin equitativament en funció de les necessitats reals del centre i del seu alumnat”. Un exemple d’això és que “s’assignen prèviament els percentatges dedicats a cada tipologia de centre independentment del nombre d’alumnat provinent de famílies amb baixos ingressos”. Per aquesta raó, a la moció proposen no només augmentar la quantia de les beques sinó també “modificar les bases dels ajuts per tal d’assegurar que els diners públics s’assignin a l’alumnat que més ho necessiti, modificar la composició de la comissió avaluadora per donar un pes més rellevant als serveis socials de barri o incorporar el coeficient de complexitat de les escoles per baremar les ajudes”. També demanen facilitar la implicació de l’equip tècnic de la regidoria d’educació i treballar tots aquests punts en el marc del Consell Municipal d’Educació (CME).