La CUP-Crida per Girona reclama que la comissió es mantingui un cop aprovada la nova ordenança, per tractar temes com la gestió de cementiris o la possible prestació conjunta de serveis amb altres municipis del Gironès

L’equip de govern de Girona vol deixar els grups municipals fora del grup de treball sobre serveis funeraris, creat a partir de la iniciativa ciutadana que va impulsar la CUP-Crida per Girona fa uns mesos. Els representants dels peticionaris, d’acord amb la CUP, havien formulat una petició per tal d’incorporar els grups municipals i partits sense representació als treballs d’aquesta comissió, amb l’objectiu d’enriquir el debat i promoure el màxim consens, però l’equip de govern ha desestimat la demanda. La CUP ha criticat la decisió, i ha instat el regidor Eduard Berloso a reconsiderar-ho de cara a la propera sessió del grup de treball, prevista per aquest dimarts.

A més d’aquesta petició, la CUP-Crida per Girona també reclama que el grup de treball no es limiti només redactar una nova ordenança funerària adequada a l’actual legislació, sinó que també pugui tractar altres temes vinculats als serveis fúnebres, com ara la gestió del cementiri, la detecció de males pràctiques per part de Mémora o la coordinació amb altres municipis de la comarca per tal de valorar la possible prestació conjunta de serveis, entre d’altres. Per això es proposa que la comissió no desaparegui un cop aprovada l’ordenança, sinó que tingui continuïtat per abordar aquestes i altres qüestions.

Pel que fa a l’elaboració de la nova ordenança, la CUP-Crida per Girona ha traslladat a l’equip de govern diverses propostes per tal que s’incloguin en el nou redactat. Entre altres demandes, la CUP aposta per crear mecanismes i òrgans de control amb recursos per fiscalitzar la gestió dels operadors, preveure la possibilitat de prestar els serveis des de l’Ajuntament si mai es considera oportú, establir un règim sancionador d’acord amb la capacitat econòmica de les empreses, evitar qualsevol requisit que limiti injustificadament la competència, o habilitar mecanismes per garantir la transparència i la informació pública dels preus i les condicions del servei.