El grup municipal presenta una moció al Ple del març en què reclama que el consistori compleixi la llei catalana d’acollida de les persones immigrades i de les retornades

La CUP-Crida per Girona ha presentat una moció a l’Ajuntament de Girona, per tal que es debati al Ple municipal previst per al proper dilluns, 14 de març. En el text, el grup municipal demana que, en el termini d’un any, el consistori gironí elabori un pla d’acollida de totes les persones immigrades o retornades empadronades al municipi, en la línia que preveu la llei catalana.

La CUP-Crida per Girona considera que, més enllà de la tasca de primera acollida que estan desenvolupant diverses entitats i organismes, l’Ajuntament de Girona ha de liderar i coordinar la prestació d’aquest servei garantint-ne l’oferta suficient i adaptada a les necessitats de les persones que en són titulars de dret, com ara estrangers immigrats, sol·licitants d’asil, refugiats, apàtrides i retornats.

Segons el grup municipal, el pla hauria de servir per definir i organitzar les accions d’acollida realitzades des de l’ens municipal, especialment aquelles previstes per la llei, i hauria d’incloure un protocol d’atenció i derivació entre els diferents serveis i entitats que garanteixi la informació i atenció a tots els titulars de dret.

En la moció també es demana que l’elaboració aquest pla es faci de forma participativa i tenint en compte tant les entitats i organitzacions que estan treballant actualment amb els diversos grups previstos com a titulars de dret com les entitats formades per les mateixes persones immigrades o retornades. La proposta d’elaborar un pla d’acollida formava part del programa electoral de la CUP-Crida per Girona del maig de 2015.