Propostes de resolució per al ple extraordinari sobre Sant Narcís

Propostes de resolució per al ple extraordinari sobre Sant Narcís, previst per dilluns 16 de novembre a les 19.30h al saló de sessions. Es pot seguir en directe a través de la pàgina girona.cat/ple

Proposta de resolució sobre les obres del Tren d'Alta de Velocitat:

Primer.- Organitzar un acte de reconeixement amb els veïns i amb el barri quan s’acabin les obres i faci prop de 10 anys del seu inici. Aquest ha de ser un acte de reconeixement públic organitzat per l'Ajuntament de Girona que inclogui un procés crític i un exercici de transparència sobre tot el procés.

Segon.- Mediar i actuar de forma decidida perquè el Pla d'Autoprotecció del TAV al seu pas per Girona estigui aprovat abans de la primavera del 2016.

Tercer.- Oferir una sessió oberta a la ciutadania on s'expliqui perquè aquest pla no està aprovat i plantejar la possibilitat de demanar l'aturada immediata de la circulació dels trens abans de final d'any per part de l'Ajuntament de Girona

Quart.- Comprometre l'Ajuntament a fiscalitzar i fer un seguiment exhaustiu, si cal denunciant incompliments, de la construcció de la llosa i de la finalització de les obres de l'Estació d'autobusos i del propi Parc Central amb un informe detallat per l'alcalde a cada ple ordinari de l'Ajuntament.

Cinquè.- Mantenir la bonificació per a veïns afectats per les obres del TAV l'any 2017 si aquestes encara no han acabat i valorar la possibilitat d’establir mesures compensatòries pel barri.


Proposta de resolució sobre el Pla Integral de Sant Narcís:

Primer.- Constituir la Comissió Ciutadana del Pla Integral de Sant Narcís amb els representants de totes les entitats i associacions vinculades al Barri de Sant Narcís, representants dels grups municipals presents al Plenari i tècnics municipals de les àrees implicades (Urbanisme, Mobilitat, Promoció econòmica, Participació ciutadana, Educació, Cultura, Serveis Socials).

Segon.- Elaborar la diagnosi de la situació actual i de les necessitats detectades en diferents eixos: Promoció econòmica i comerç, Cultura, Social (Educació, Infància i joventut), Urbanisme (Equipaments) i Mobilitat.

Tercer. Constituir les cinc Comissions Sectorials: Promoció econòmica i comerç, Cultura, Social, Urbanisme i Mobilitat.

Quart.- Elaborar el Pla Integral de Sant Narcís amb el recull de totes les accions que sorgeixin d’aquest procés (acció, calendari d’execució i pressupost estimat) i obrir un període d’informació ciutadana i al·legacions que haurà de resoldre la Comissió Ciutadana. El Pla ha d’estar aprovat abans de finals de 2016 i caldrà fer un esforç especial perquè la seva elaboració sigui el màxim inclusiva.

Cinquè. Aprovació, votació dels veïns i veïnes de Sant Narcís a través d’una consulta popular i execució del Pla Integral de Sant Narcís amb calendari establert i publicat amb detall de partides pressupostàries assignades a cada acció.

Sisè.- L’aprovació definitiva del Pla Integral mitjançant un ple es farà en un ple al mateix barri de Sant Narcís.