El grup municipal qüestiona el premi de l’ARC que ha rebut l’Ajuntament, i insta l’equip de govern a fer una aposta estratègica per assolir un model realment sostenible i eficient pel que fa a la gestió de residus

Avui la CUP-Crida per Girona s’ha posicionat respecte al premi que ha rebut recentment l’Ajuntament de Girona per part de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). D’una banda, el grup municipal ha recordat que a Catalunya els municipis de més de 50.000 habitants tenen uns xifres de reciclatge i recuperació de residus molt baixes. Hi ha 23 municipis, la majoria de l’àrea metropolitana de Barcelona i del Vallès, que tenen resultats molt dolents. La mitjana de recollida selectiva d'aquests municipis és del 33%, de recollida bruta. Cal tenir en compte que en aquestes ciutats els envasos i la matèria orgànica que es recullen contenen un elevat percentatge d'impropis -materials d'altres fraccions que acaben en els contenidors que no els correspon-, de manera que la recollida neta -la recollida real, si es descompten els impropis- no arriba al 30%.

Així, per bé que de les quatre capitals de demarcació Girona és la que obté millors resultats comparativament, la CUP-Crida per Girona destaca que es parteix d'índexs molt baixos a Barcelona, Tarragona i Lleida, per la qual cosa consideren que “aquest premi no és per obtenir bons resultats, la única cosa que fa és posar en evidència que les altres ciutats encara els tenen pitjors”. Segons el grup municipal, doncs, els resultats presentats són una mostra palpable de que a nivell de Catalunya les xifres són notablement baixes, ja que la mitjana en municipis de més de 50.000 habitants no arriba al 30% de recollida neta. La mitjana general és de menys del 40%, un xifra que ens allunya dels estàndards de qualitat dels països més avançats i sostenibles, que superen el 60% de recollida selectiva, i que justament és el percentatge que s’ha fixat d’objectiu l’ARC per al 2020.

En aquest sentit, la CUP-Crida per Girona considera que la vocació dels premis de l’ARC és bàsicament propagandística i només fa que tapar una realitat cada cop més preocupant, com el fet que a Catalunya els resultats de recollida selectiva s'han estancat des de fa 5 anys. “Ens hem quedat per sota el 40% de mitjana i els actuals models de gestió de residus vigents no permeten superar aquests llindars tant baixos”, segons la regidora Laia Pèlach, que ha continuat: “el resultat de tot plegat és que es donen premis a ciutats que tenen uns nivells de recollida selectiva molt allunyats dels objectius fixats per Europa i per la mateixa ARC”.

Modernitzar el sistema i assolir xifres de recuperació més elevades

Girona té una mitjana del 35% de Recollida Selectiva Bruta (RSB), una recollida que incorpora els impropis -fraccions barrejades- i que no és eficient. El grup municipal considera que “amb el sistema vigent en contenidors oberts en àrees d'aportació serà molt complicat seguir avançant”, i per això proposa modificar i el sistema i avançar cap a la xifra del 50% de Recollida Selectiva Neta (RSN), que exigeix la UE per al 2015, i el 60%, que promou l'ARC per al 2020. Cal recordar que la RSN és aquella que no incorpora impropis o fraccions barrejades. 

La incineració de residus com a paradigma que cal superar

A Girona els residus que no separen es porten a la incineradora de Campdorà per ser cremats. La CUP-Crida per Girona ha recordat que aquesta instal·lació està obsoleta i quan s’hi facin millores s'aprofitarà per incrementar-ne la capacitat, la qual cosa evidencia que la previsió és que s’incrementi el nombre de residus que es porten a cremar. El grup municipal considera que “aquesta situació només es podrà revertir si s’aconsegueix reduir la quantitat de rebuig que es genera, separant i valoritzant cada residu i fent un esforç i unes polítiques de prevenció més ambicioses”.

Des del grup municipal també han advertit que les instal·lacions com incineradores i abocadors “només serveixen per acontentar les grans empreses que compten amb concessions molt llargues i representen una gran hipoteca per la nostra ciutat”. Així, segons la CUP-Crida per Girona l’única manera de capgirar aquesta tendència és “apostar per una economia circular que trenqui aquesta dinàmica i que es basi en la valorització material i el reciclatge”, quelcom que, consideren, “només es pot fer canviant el model de gestió de residus actual”.

Projecte al barri vell, la proposta pilot per iniciar el canvi de model

Finalment, la CUP-Crida per Girona ha presentat un projecte de recuperació de residus Porta a Porta al Barri Vell de Girona que, mitjançant un consens i un calendari pactat i acordat, permeti superar l'actual problemàtica que generen els residus i de mostrar que hi ha models més eficients. D’aquesta manera, el grup municipal ha instat el regidor de Sostenibitat Carles Ribes a estudiar la proposta i fer una aposta estratègica per capgirar la situació a Girona en matèria de residus i reciclatge.