La CUP-Crida per Girona ha presentat, davant del Vol Gastronòmic, les propostes de la candidatura en matèria de model turístic. D’entrada, el candidat Lluc Salellas ha defensat que la CUP-Crida per Girona no renovarà en cap cas la llicència del Vol Gastronòmic i “evitarà l’autorització d’instal·lacions que signifiquin la privatització prolongada de l’espai públic i que no aportin cap valor a la ciutat”.

Pel que fa a l’àmbit estrictament turístic, Lluc Salellas ha defensat que “cal fer un debat de ciutat sobre quin model turístic volem per Girona de cara als propers 10 anys, en què hi prenguin part tant els agents directament vinculats al sector com, sobretot, la ciutadania i les entitats gironines”. En aquest sentit, la CUP-Crida per Girona proposa “un model turístic que s’adapti a la ciutat, i que no sigui la ciutat i la seva gent qui s’hagi d’adaptar a les exigències del turisme”.

Així, Salellas ha defensat el que ha anomenat la “triple D”, en referència a la necessitat de “diversificar, descentralitzar i desestacionalitzar el model turístic gironí”. El candidat també ha explicat la proposta de la CUP-Crida per Girona de crear un Observatori Ciutadà del Turisme, “que s’encarregui de fiscalitzar la inversió municipal en promoció turística, que n’analitzi l’impacte a través d’un sistema d’indicadors, i que asseguri que el model turístic respon a la voluntat i preferències de la població gironina, i no únicament als interessos de determinats sectors econòmics”.

Altres propostes que ha exposat Salellas per descentralitzar i diversificar el model turístic són la creació d’itineraris per divulgar el patrimoni industrial que té la ciutat en diferents barris, així com la potenciació de l’anella verda, entre d’altres. El candidat també ha defensat que “cal facilitar l’organització de concerts de música en directe i d’altres espectacles culturals per part de petits negocis de restauració, ja sigui dins dels locals o a l’entorn de les terrasses”, i “garantir la presència i protagonisme del teixit cultural i els creadors gironins en aquestes activitats”.

Finalment, Salellas ha defensat que “cal reclamar a la Generalitat que la totalitat de la quantitat recaptada per la taxa turística vagi a parar als ajuntaments, i que aquests recursos es puguin utilitzar per revertir aquells desequilibris socials i territorials provocats per l’actual model turístic gironí.”