Avui la CUP-Crida per Girona ha presentat una de les propostes centrals del seu programa electoral de cara al 24 de maig. Es tracta d’un pla de municipalitzacions que preveu que el 2020 no hi hagi cap servei municipal privatitzat. La candidatura proposa elaborar un pla calendaritzat que permeti la recuperació progressiva dels serveis. Segons la cap de llista Laia Pèlach, “cal garantir una prestació de proximitat, transparent i democràtica dels serveis públics, i això només s’aconsegueix posant fi a l’externalitzacó a grans empreses privades”.

Així, la candidatura proposa un model de gestió basat en tres formes de prestació de seveis. 
D’una banda la prestació directa per part de l’Ajuntament, com seria el cas de la gestió de l’aigua –actualment a mans d’AGISSA– o de línies de transport públic que actualment estan externatitzades a TEISA i que es podrien prestar a través de TMG. La segona forma és la contractació ètica i responsable a través d’empreses d’economia social, cooperatives o del tercer sector. I la tercera és el model comunitari, que passa per models de cogestió o gestió per part d’entitats ciutadanes, com podria ser el cas d’equipaments municipals de barri i activitats de lleure com casals d’estiu.

Pel que fa a la contractació ètica i responsable, Pèlach ha defensat aprofundir en l’actual Protocol de Contractació Responsable per tal de garantir el compliment de totes les clàusules socials, i evitar que cap més contracte vagi a mans de grans empreses privades de fora. La cap de llista també ha proposat la inclusió de clàusules ambientals en els contractes, i altres mesures com dividir el contacte municipal d’electricitat en diversos blocs perquè progressivament cooperatives energètiques com Som Energia puguin assumir-ne la prestació.