La formació considera que els comptes dels convergents per al 2019 pretenen “maquillar” la inacció i la deixadesa del govern als barris amb fins electoralistes 
La CUP-Crida per Girona ha anunciat el seu vot contrari al pressupost municipal del 2019 presentat pel govern convergent. En una roda de premsa, la regidora Laia Pèlach ha explicat que els cupaires van trametre un document amb 50 propostes, però que no hi ha hagut cap interès per part de l’equip de Marta Madrenas per arribar a un acord. En aquest sentit, Pèlach ha explicat que la formació no comparteix les prioritats marcades pel govern en els comptes, com tampoc la manca de transparència i participació en la seva elaboració.
Així, la CUP-Crida per Girona considera que el pressupost presentat pel govern pretén “maquillar” la inacció i la deixadesa del govern convergent als barris amb fins electoralistes. En concret Pèlach s’ha referit a diverses partides d’inversió que s’han inclòs als comptes per a iniciar projectes pendents, però que ni per dotació ni per terminis podran executar-se en l’exercici 2019. Pel que fa a l’augment de partides com serveis socials, mobilitat o sostenibilitat, derivat del major nombre d’ingressos previstos, els cupaires han demanat més concreció respecte a com s’executaran i han reclamat un replantejament de les polítiques en aquests àmbits per tal de donar resposta a les necessitats ciutadanes. La formació també ha volgut remarcar que l’augment en despesa social no compensa la desatenció patida al llarg dels mandats convergents.
Quant a les propostes dels cupaires, des de la formació aposten per reduir les despeses destinades a personal eventual i grups municipals, així com diverses partides de comunicació i relacions internacionals, que consideren “sobredimensionades”. D’altra banda, creuen que cal fer una aposta clara per les polítiques d’acció social per donar solucions a problemes estructurals com l’habitatge, o la pobresa energètica, i per això proposen l’ampliació de partides ja previstes i la creació de noves partides com el Pla local d’habitatge o Pla d’ampliació del parc d’habitatge social. També sol·liciten crear una partida per al pla d’acollida, augmentar els recursos per a projectes educatius, o preveure noves inversions als barris com ara partides d’inversió a Pont Major i l’Esquerra del Ter, o més recursos per al pla de millora de Torre Gironella I el Pla Especial de les Pedreres, entre d’altres.
Pel que fa a model econòmic, els cupaires aposten per reduir diverses partides destinades a la promoció turística i crear partides per promoure l’economia solidària i sostenible, així com augmentar la dotació prevista per la partida de cooperativisme que ara mateix troben “testimonial”. Quant a la política ambiental, la formació lamenta l’augment de despesa vinculada a l’actual model que consideren “caduc i insostenible”, i aposten per crear la partida “Pla de recollida porta a porta” que permeti engegar un pla ambiciós per estendre aquest sistema a tota la ciutat.
Finalment, els cupaires insisteixen en la necessitat de fer més transparents i participatius els pressupostos, per això demanen que s’hi faci constar el compromís de realització d’una audiència pública prèvia a l’aprovació definitiva dels comptes, com també altres mecanismes d’informació i participació ciutadana que serveixin “per implicar realment la ciutadania li les entitats en la gestió dels recursos municipals”.Propostes del Grup Municipal de la CUP-Crida per Girona per al pressupost i plantilla 2018

1.    Model de gestió:
a.    Replantejar i reduir la despesa destinada a “Personal Eventual” en base als següents canvis:
                                               i.     Eliminar bona part dels càrrecs de confiança.
                                             ii.     Modificació la categoria laboral del personal eventual (excepte els assessors dels grups municipals) per convertir-lo en personal laboral si es considera necessari i rebaixar-ne les retribucions
                                            iii.     Limitació d’un assessor per cada grup municipal i crear mecanismes de control i transparència en la seva tasca.
b.    Reduir la partida destinada a grups municipals que no ha de variar en funció del nombre de grups.
c.     Rebaixar en un 50% les partides de “Imatge i disseny”, “Despeses de relacions institucionals” i “Promoció i comunicació”.
d.    Garantir dotació suficient per ampliació de la plantilla de la Policia Municipal

2.    Acció social:
a.    Crear la partida “Consell Municipal LGTB” i dotar-la de 2000€
b.    Situar la partida “Voluntariat” a Seguretat i reduir-la a 2000€
c.     Crear la partida “Pla local d’habitatge”.
d.    Crear la partida “Dret a una llar digna” destinada a accions de suport a persones i famílies amb dificultats habitacionals.
e.    Crear la partida “Pla d’ampliació parc habitatge social” i dotar-la suficientment
f.      Augmentar la partida Solidaritat i Cooperació fins al nivell necessari per donar compliment a l’acord del ple de desembre de 2012
g.    Crear la partida “Pla local d’acollida”.
h.    Mantenir la partida “Consell Escolar Municipal” a nivells de 2015.
i.      Augmentar la partida “Projectes Educació” en un 50%
j.      Augmentar la partida “Recursos Educatius”
k.     Garantir recursos suficients per desenvolupar el previst en el “Pla Local de Joventut”
l.      Augmentar la partida “Oficina eficiència energètica”

3.    Cohesió territorial:
a.    Augmentar la partida “Pla millora Torre Gironella i PE Pedreres”
b.    Creació de la partida “Pla d’usos del Castell de Montjuïc”
c.     Reduir la partida “Smart City i material divers policia municipal”
d.    Eliminar la partida “Instal·lació càmeres de Videovigilància”
e.    Crear una partida d’inversions per millores al barri de “Pont Major”
f.      Crear una partida d’inversions per millores a l’Esquerra del Ter

4.    Model econòmic i foment d’ocupació:
a.    Augmentar fins a 20000€ la partida “Cooperativisme”
b.    Augmentar la partida “Projecte aixecar persianes” fins a 50.000€
c.     Crear la partida “Economia solidaria i sostenible”.
d.    Crear la partida “Ocupació als barris” i dotar-la de 100.000€
e.    Transformar la partida “Agència de promoció econòmica” a “Consell Municipal de Treball i Model Productiu” i reduir-la a 2.000€
f.      Reduir a la meitat la partida de “Promoció empresarial”
g.    Reduir les partides “Promoció Comercial Mercat Abastaments” i “Promoció Comercial Mercagirona”.
h.    Reduir la partida “Convenis turisme”
i.      Eliminar la partida “Foment de la indústria turística”

5.    Política ambiental:
a.    Crear la partida “Pla de municipalització de l’aigua” i dotar-la de 20.000€
b.    Crear la partida “Pla de recollida porta a porta” i dotar-la de 20.000€
c.     Augmentar la partida “Promoció de la sostenibilitat” fins a 40.000€
d.    Assegurar finançament suficient en les diverses partides per al desplegament d’inversions i projectes previstes en el “Pla de mobilitat Urbana”.
e.    Crear la partida “Taula pel canvi climàtic” i dotar-la de 2.000€.
f.      Augmentar la partida “Inversió Canvi Climàtic” per garantir desplegament PACES.

6.    Model cultural:
a.    Reduir la partida Bito Produccions – Temporada Alta a nivells del pressupost 2017
b.    Reduir les partides vinculades al Museu d’Art Modern i Contemporani i al CICCB.
c.     Recuperar la partida “Girona viu estiu” i ampliar-la a 100.000€.
d.    Augmentar la partida “Promoció Festes Majors” fins a 50.000€
e.    Augmentar la partida “Dinamització barris” fins a 100.000€
f.      Augmentar la partida “Girona cultura i barris” fins a 50.000€
g.    Augmentar la partida “Suport a la creació: Kreas” fins a 150.000€
h.    Augmentar la partida “EMA Art Cursos”.

7.    Bases d’execució:
a.    Fer constar a les bases d’execució l’obligatorietat de contreure un dels crèdits previstos en aquest exercici amb una entitat de finances ètiques.
b.    Fer-hi constar la creació d’una comissió de seguiment que es reuneixi periòdicament per fer el seguiment de l’execució del pressupost. En aquesta comissió hi haurien de participar els grups municipals, tècnics i membres de l’equip de govern i representats del teixit ciutadà.
c.     Fer-hi constar el compromís de que en l’execució de partides que afectin els diversos barris es tindran en compte criteris d’equilibri territorial.

d.    Fer-hi constar la realització d’una audiència pública informativa de pressupostos.