La CUP-Crida per Girona reclama un debat per definir el nou accés a la ciutat pel sud que compti amb participació veïnal

El Ple de l’Ajuntament de Girona del proper dilluns 10 d’abril tindrà un punt dedicat al futur de l’entrada sud de la ciutat. La CUP-Crida per Girona ha presentat una moció en què demana un “debat de ciutat” que culmini amb un pla d’actuació per al sector. Segons el grup municipal, “la importància estratègica de l’entrada sud demana un plantejament de ciutat, que necessàriament s’haurà de fer compatible amb l’atenció de les principals demandes i necessitats veïnals.”

En aquest sentit, la CUP-Crida per Girona considera que “la transformació de l’accés a Girona pel sud no es pot abordar com un seguit d’operacions urbanístiques aïllades”, sinó que cal tractar globalment els reptes del sector en àmbits com la mobilitat, la connexió territorial amb el barri de Sant Narcís, la conveniència de nous equipaments municipals, els espais naturals o la planificació dels centres educatius, entre d’altres.

Per tot això, segons el text de la moció “cal que Girona afronti sense més dilació el disseny de la futura entrada sud, i que ho faci amb visió estratègica de ciutat, des d’una perspectiva integral, i de forma oberta, amb diàleg i participació veïnal”. Els acords proposats per la CUP-Crida per Girona són celebrar una audiència pública sobre l’estat actual de la qüestió; elaborar un pla d’actuació per a l’entada sud; i crear una taula de seguiment amb participació d’associacions i els diferents agents implicats.

Trobada veïnal oberta

La proposta de presentar aquesta moció es va acordar en el marc de la trobada oberta que la organitzar la CUP-Crida per Girona el passat 21 de març al centre cívic Pla de Palau. La reunió, en què van participar persones a títol individual i representants d’entitats veïnals, va ser una de les primeres accions promogudes dins la campanya de la formació per reclamar un debat de ciutat sobre el futur de l’entrada sud.