La formació considera que la resolució judicial demostra que fins al 2015 el nomenament assessors del govern va fer-se de manera irregular

La CUP-Crida per Girona ha valorat públicament la resolució judicial del recurs contra el nomenament de càrrecs de confiança per a realitzar funcions directives a l’Ajuntament de Girona, interposat per la mateixa CUP el juliol de 2015. En la sentència, la jutgessa evita posicionar-se respecte a aquells nomenaments que ja no són vigents, però deixa clar que a l’hora de contractar un càrrec de confiança cal motivar-ne el nomenament i descriure les seves funcions per garantir que s’adeqüin a la llei.

En aquest sentit, la CUP-Crida per Girona ha fet una valoració positiva de la sentència, perquè ve a reconèixer que fins al 2015 la contractació a dit de càrrecs de confiança per part del govern es va fer de manera irregular, en el sentit que no es motivaven els nomenaments ni es detallaven les funcions d’aquestes places. Aquest fet impedia garantir que les tasques realitzades per aquestes persones s’adeqüessin a les funcions que reserva la legislació per al personal eventual.

La CUP-Crida per Girona ha recordat que cap dels nomenaments de càrrecs de confiança efectuals pel govern el juny de 2015 complia aquests requisits exigits per la llei i remarcats a la sentència, i que no va ser fins que la CUP va presentar el recurs que el govern es va veure obligat a modificar la relació de llocs de treball per adequar els càrrecs de confiança a la llei.

D’aquesta manera, la formació ha constatat que ha estat la pressió política i el recurs judicial de la CUP que ha obligat el govern a restringir el nombre de càrrecs de confiança i a delimitar les seves funcions. La formació ha posat d’exemple la figura del gerent, una plaça que el govern ha acabat eliminant però que entre 2011 i 2015 havia realitzat funcions clarament directives dins l’estructura municipal, un supòsit que la llei impedeix de manera inequívoca.

A partir de les conclusions de la sentència, la CUP-Crida per Girona ha anunciat que proposarà al govern i a la resta de grups l’elaboració d’un protocol municipal per a la contractació de personal eventual a l’Ajuntament de Girona, que limiti i reguli tant el nomenament com les funcions que puguin realitzar els càrrecs de confiança, de manera que hi hagi el màxim control i transparència respecte a la seves tasques. Més enllà d’això, la formació ha reclamat un cop més la minimització del nombre de càrrecs eventuals a l’Ajuntament, tant per part del grups municipals com del govern.