A continuació us adjuntem la previsió de despeses i ingressos de la campanya electoral de la CUP-Crida per Girona. Recordeu que no demanem crèdits als bancs, i que per tant necessitem la col·laboració econòmica de tothom per fer possible la campanya (podeu fer una donació aquí). Passades les eleccions publicarem els números definitius.

INGRESSOS

Bustiada a totes les llars           
   4.000 euros
Local de campanya            
   2.000 euros
Publicitat mitjans 
   4.000 euros
Publicacions i cartelleria
   5.500 euros
Activitats
   1.500 euros
TOTAL
17.000 euros

DESPESES

Aportació Assemblea CUP
   9.000 euros
Aportació CUP Nacional
   3.500 euros
Aportació Lluita Internacionalista
      500 euros
Col·laboració popular
   4.000 euros
TOTAL
17.000 euros