Manifest

[Us podeu descarregar el manifest en aquest enllaç

 
CRIDA PER GIRONA
Cap a una candidatura ciutadana, d'esquerres i independentista


La nostra ciutat, com el conjunt del país, viu avui una situació d’emergència i excepcionalitat. Un escenari en què l’augment de les desigualtats i injustícies socials, juntament amb la degradació política i democràtica de les institucions, està alimentant una necessitat i opció de canvi real que avui cada cop té més adeptes en la societat gironina i catalana.

A Girona es fa evident l’esgotament del model de ciutat i les formes de fer política promogudes en les darreres dècades per part del sistema de partits sorgit de la transició postfranquista, ja sigui sota el mandat del PSC i el tripartit o, darrerament, amb CiU al  govern. Aquesta situació fa convenient, més que mai, l’articulació d’un projecte alternatiu per Girona, contraposat a l’actual model caduc i amb capacitat de disputar el poder a aquells qui han dut les regnes de la ciutat en els darrers 40 anys.

Uns anys, aquests, en què els processos de presa de decisions s’han mantingut allunyats de la majoria de les gironines i gironins, i s’han consolidat unes formes de gestionar i fer política orientades bàsicament als interessos d’unes minories privilegiades. En què s’ha apostat per un model, en definitiva, que ha reforçat la Girona dual; menystenint la realitat dels barris i dels sectors més desafavorits, i bolcant-se al turisme i el culte a la imatge, especialment en els darrers temps.

Més enllà de la nostra ciutat, el descrèdit creixent del sistema polític i econòmic i l’evolució del procés independentista ens situen en un escenari que pot ser determinant. Una finestra d’oportunitat perquè en els propers mesos puguem avançar de forma efectiva vers la ruptura democràtica amb l’Estat espanyol i iniciar una etapa constituent cap a la República Catalana. Però perquè això sigui possible aquest procés requerirà una aposta ferma per acumular forces en els diferents àmbits de lluita, amb aquells sectors de la societat que comparteixin aquesta visió rupturista.

Sortosament, per fer-ho no partim pas de zero. Les múltiples iniciatives populars existents a Girona en defensa dels drets polítics i socials, així com l’activitat institucional que la CUP ha desenvolupat a l’Ajuntament des del 2011, aporten una experiència i bagatge que sens dubte caldrà aprofitar. Així, caldrà buscar mecanismes que ens permetin superar les mancances de les estructures i dinàmiques actuals, tot donant continuïtat a la tasca realitzada fins avui i eixamplant al màxim la nostra base social.

És moment, doncs, de fer un front comú que aplegui persones i col·lectius gironins d’àmbits com l’esquerra transformadora, l’independentisme popular, el sindicalisme combatiu, l’ecologisme, el feminisme i els moviments socials i veïnals més compromesos, entre d’altres. Una aposta que en els propers mesos es marqui la lluita electoral i la intervenció institucional com una prioritat inequívoca, tenint en compte que el poder local serà un dels pilars clau del procés de canvi profund que pot materialitzar-se en els propers temps, també a Girona.

Així doncs, amb vista a les eleccions municipals del mes de maig la CUP anuncia la seva voluntat d’articular una proposta electoral sòlida i inclusiva, amb vocació majoritària i basada en un projecte alternatiu de ciutat en defensa dels interessos populars. Una proposta elaborada des de la base, que aglutini el màxim de persones i col·lectius gironins i es regeixi per uns principis de participació, ètica i transparència que superin l’opacitat i les males pràctiques tan tristament recurrents en l’actual política institucional.

Per tot això, la CUP fa pública aquesta CRIDA PER GIRONA, en què convida totes aquelles persones i col·lectius que comparteixin aquesta reflexió a implicar-se en el procés de creació d’aquesta candidatura que ha de ser capaç de plantejar un trencament amb l’statu quo, i construir un model de ciutat i una forma de govern realment democràtica, al servei de la majoria de les gironines i els gironins. Un procés que ja estem iniciant i que tindrà com a convocatòria destacada l’assemblea oberta que tindrà lloc el proper dijous 5 de febrer a les 19.30h al centre cultural La Mercè.

Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
Girona, 21 de gener del 2015